Cennik wypożyczalni

Na naszej plaży udostępniamy szereg atrakcji wodnych do dyspozycji gości, poniżej cennik wszystkich łodzi i atrakcji

Rodzaj sprzętu Cena
Deska SERF SUP
40 zł/godz.
Katamaran
(max 8 osób)
200 zł/godz.
1000 zł/dzień (max. 8 godz.)
Katamaran NOWY 210 zł/godz.
1100 zł/dzień (max 8 godz.)
Łódź wiosłowa
(4 osobowa)
30 zł/godz.
Rower wodny
(4 osobowy)
40 zł/godz.
Kajak
(2 osobowy)
30 zł/godz.
Wodowanie łodzi 40 zł
Cumowanie (jako usługa hotelowa)
(prąd, WC, prysznic)
100 zł/doba

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego Marina Śniardwy Nowe Guty

 1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 9.00 do 18.00.
 2. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik opłat.
 3. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu, Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.
 5. Przy każdym wypożyczeniu klient otrzymuje nieodpłatnie dodatkowe 15 minut na wydanie i zwrot sprzętu.
 6. Po spłynięciu do przystani należy jednostkę wciągnąć na piasek i niezwłocznie zgłosić się do wypożyczalni w celu rozliczenia wypożyczonego sprzętu i kamizelek ratunkowych.
 7. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu w recepcji skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem.
 8. Nie dopuszcza się samowolnego odcumowywania sprzętu czy pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 9. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 10. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 11. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.
 12. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 13. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych ile osób się na niej znajduje.
 14. Zachowanie się na wodzie:
  • nie wolno spożywać alkoholu,
  • podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,
  • zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych,
  • zabrania się skakania do wody,
  • należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do tego upoważnionych.
  • obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych.
 15. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
 16. Zakazuje się kąpieli w kapokach.
 17. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzęty innym osobom.
 18. W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.
 19. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i warunków wynajmu.